تبلیغات
خورشید آسمان هشتم - چند تا فضیلت رفتاری از امام رضا(ع)

-
ـ هیچ گاه با سخن خود، دیگران را آزار نداد.

ـ سخن هیچ كسى را قطع نكرد.

ـ به نیازمندان بسیار كمك مى فرمود.

ـ با خدمتگزاران خود بر سر یك سفره مى نشست و غذا مى خورد.

ـ همیشه چهره اى خندان داشت.

ـ هرگز با صداى بلند و با قهقهه نمى خندید.

ـ هنگام نشستن، هرگز پاى خود را در حضور دیگران دراز نمى كرد.

ـ در حضور دیگران هرگز به دیوار تكیه نمى زد.

ـ به عیادت بیماران مى رفت.

ـ از مهمانان خود، شخصا پذیرایى مى كرد.

ـ وقتى بر سر سفره اى مى رسید، اجازه نمى داد تا به احترام او از جاى برخیزند.

ـ به پاكیزگى بدن، موى سر و پوشاك خود بسیار توجه داشت.

ـ بسیار بردبار و صبور و شكیبا بود.

ـ شبها كم مى خوابید و بیشتر شب را به عبادت مى پرداخت.

ـ بسیارى از روزها را روزه مى گرفت.

ـ سجده هایش بسیار طولانى بود.

ـ قرآن بسیار تلاوت مى كرد.

ـ به نماز اول وقت پایبند بود.

ـ بجز هنگام نماز هم به مناجات به خدا انس داشت.

ـ در تشییع جنازه ها شركت مى جست.
طبقه بندی: صفات پاک امام رضا(ع)،  زندگانی امام رضا(ع)،  احادیث امام رضا(ع)، 
برچسب ها: امام رضا، داستانهایی درمورد امام رضا، خورشید هشتم، ضامن آهو، احادیث امام رضا، اخلاق نیک امام رضا،  

تاریخ : جمعه 19 دی 1393 | 04:29 ب.ظ | نویسنده : سحر نجف زاده | نظرات